Kreativ innen musikk, poesi, opptreden
 
 
 

PROSJEKTER JEG LEDET ELLER SAMARBEIDET OM LEDELSEN


Brodagene

Sentralen, Øvre Slottsgate 3. 10.-13. oktober 2022 i samarbeid med Teater Vildenvei, Villa Walle, Kultur bryter grenser (Culture break borders) og Mental Helse Oslo.


Y-blokk konsert 28. mai 2020 Josephinegate 12. 

Pegasus lyrikk- og viseklubb 

Opptak finnes på Youtube


Konsert på Youngstorget 10. oktober 2016

i samarbeid med Mental Helse Oslo og IHSG og Frode Barth


Barnemotivet i fotografi og sang  i samarbeid med fotograf Stine Loe Jenssen og Bibliotekar Mari Torp


Liv og lyst i hverdagen i samarbeid med styret i Mental Helse Alna, finansiert av ExtraStiftelsen, Helse og Rehabilitering


Det kan skje på perrongene her med base i Furuset Frivillighetsentral, veiledning fra bydelens kultursjef og Volapuk. En kunstnerisk happeing rundt Olav Strømmes utsmykning på Furuset T-stasjon og biblioteket.


Kulturprosjekt på Furuset skole der billedkunstner Edvarda Braanaas hadde hovedansvaret for realisering.


Diverse prosjekter i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse i bydel Alna.


https://youtu.be/SwDkHwyI9v8?si=gTW98Z0XcQiETIcZ


I det gamle Hellas spilte dikterne på lyre når de framførte sin lyrikk... nå lages viser, tekster med melodi til gitarspill. Lyrikk med musikk til gav opphavet til navnet Lyra - komp. Dette driver jeg med, begynte så vidt i 11-årsalderen sammen med venninner i klassen. Og har tatt det opp igjen sterkere og sterkere, fått tilførsler fra andre. Og det vokser, også inn i samtidsmusikken.. Noen kaller meg trubadur.


Egne opptredener

Tilpasset program til situasjonen. Fest, jubileer, foreninger, bisettelse, viseklubber.


Samarbeid: 

Frode Barth: Albumutgivelse og andre musikkutgivelser, prosjekter rundt sceniske opptredener i samarbeide med flere profesjonelle.

www.culture-break-borders.com


Teater Vildenvei, med Eduard Myska

Broene: opptreden og melodikomposisjon


Pegasus lyrikk- og viseklubb

Styrearbeid, arrangementer, opptredener, eget materiale.


Media Exposure:

Diverse bidrag til video-produksjon


Frivillige musikalske bidrag i forskjellige sammenhenger i Groruddalen. 


Sidselsangen er en slags portrettsang, en takk for innsatsen Sidsel Grue gjorde i forbindelse med forestillingen DAMPEN.

Sidsel Grue er dedikert regiassistent i Teater Vildenvei. Et kunstnerisk felleskap der jeg lærer mye om teater og psykiske helseutfordringer.


Foto fra Volapük og video: Tina Svendsen


Litt fra min CV:


Låtskriver/ide/trubadur: Sigrid Marie Refsum, født i Oslo 28.06.1957

Gift,

Bosatt på Furuset i Oslo.,


Representant for Mental Helse i diverse sammenhenger, 2016-2024  i i Alna rådet for funksjonshemmede, tidligere Furuset fra 1999, varamedlem i Oslo Rådet, RiO,  2008-2015


Fra år 2000: Skrevet sangtekster til 8 av Teater Vildenveis forestillinger og deltatt som skuespiller


Fra år 1998:  Opptrådt på Volapük kulturforum, med egne dikt, etter hvert  også sang


Opptrådte med Ingeborg Andersen, som musiker  «Trillebagteateret». Vi framførte «Spor i  tid- en Østkantkabaret» og diverse foredrag basert på intervjuer om forhold rundt Helsfyr, fra  forrige århundre. 2013-2014


Skuespiller  i oppsetningen «Sørgelige Greier» 2014 april-november


Sang og urframførte egen åpningssang under Salongfestivalen 2012.


Bidrog med fire dikt I «ORD OVER SINN», utgitt på Kolofon forlag 2004


Sangtekst «Gyng meg sakte» i  CD-n «Syng meg et liv» med Geir Stensby.Ingeborg Andersen og Marit Mathisen


Godkjent som adjunkt med opprykk 1986, med fagene russisk og nordisk språk og litteratur.


Prøvde å finne en motiverende vinkling på hva det var som virket ved Åse Marie Nesses gjendikting av den russiske dissidentpoeten Irina Ratusjinskaias dikt til norsk.  Først innen rammen av hovedfag på nordisk, seinere i rammen av russisk.  Utforsket da  poesi i praksis og internettsamlingen «Silkespinnersang» ble publisert i «Poetikon» høsten 1997.


Hovedfagstemaet gjorde meg også oppmerksom på andre undertrykte temaer  og jeg fikk publisert  3-4 engelskspråklige dikt i et nettsted for «Survivors of Loved One’s Suicides»  «1000Deaths.com»

Også på Charybde.com/sigma


100% uføretrygdet i år 1999, 80% fra 2007.  Bruker fortsatt en god del ressurser på å sikre helse og fortsatt bedring. Er nå i rehabiliteringssopplegg i regi av Helse SørØst.  Når jeg har det bra, musiserer jeg. Fikk oppgradert trygdesats etter tilbakefall og avtale med NAV-veileder:


Jobb det du klarer.

OMTALE


Jeg bevitner gjerne mitt kjennskap til Sigrid Marie Refsum slik det framgår av det følgende:


-Jeg har kjent Sigrid Marie gjennom en årrekke både som nabo, venn og kunstutøver. 


At jeg kjenner henne som nabo og venn innebærer at jeg kjenner ganske godt til hennes virksomhet her i strøket, dvs det betydelige arbeidet hun har nedlagt for å styrke den kulturelle bevisstheten her i bydelen Alna. Dette arbeidet har gitt seg utslag på mange måter:


Sigrid Marie Refsum har kunstneriske evner over et bredt felt: Hun er diktoppleser, hun er sanger og akkompagnerer sine egne og andres dikt til gitar. Hun er skuespiller og har opptrådt på mange slags scener.


Et særtrekk ved hennes framføringer er at hun ofte henvender seg til mennesker som på en eller annen måte har et sterkere kontakt-behov enn de fleste andre. Det kan være mennesker som samler seg i klubber, foreninger og frivillighets-sentraler der kunstneriske uttrykk har en større betydning for samværet enn ellers. Hun har også tydeligvis gode samarbeidsevner i slike sammenhenger.


Mitt kjennskap til Sigrid Marie Refsum stammer ikke bare fra at jeg har iakttatt henne som artist. Hun har også oppsøkt meg  pga.mine praktiske erfaringer som lærer/kunstpedagog/universitets-  lektor i drama gjennom mange år. Det er en glede å uttale meg om henne på en måte som kunne bidra til hennes videre kunstneriske og kulturelle utvikling.Med hilsen
Nils Braanaas

Jerikoveien 97 A

1052 Oslo(Nils Braanaas (født 1. februar 1925, død 3. januar 2012) var en norsk pedagog og sakprosaforfatter. I følge skuespiller og instruktør Gunnar Skar en svært talentfull skuespiller, om han hadde valgt det.)


Fra presentasjonen av Salongfestivalen 2012 ved Ragnar og Snefrid Reutz-Håkenstad

Sigrid Marie RefsumKunstnersjel og sosialentreprenør som er opptatt av mental helse...Sigrid Marie Refsum, Oslo, har solid bakgrunn fra språk og litteraturstudier i nordisk og russisk. Ved siden av å skrive egne tekster, som hun også tonesetter, er hun tilknyttet teaterprosjektet Vildenvei (et aktivitetstilbud innen psykisk helsevern) som sangtekstforfatter. Aktiv som skuespiller i Jerikoteateret og Teateret Den Røde Gren, hvor hun blant annet har deltatt i forestillingene: Drømmen om Hammeren, Turist i min egen skjebne, Dampen og Kafé det tapte ord.

Refsum er kjent for sine karakteristiske framføringer/tolkninger av egne og andres sanger og tekster, og har vært en viktig bidragsyter på Volapük med opptredener helt tilbake til 1998. Arbeider helhetlig, og framfører ofte sitt programutvalg som en slags collage.


Flere eksempler på oppdragstekster:


Teater Vildenvei har gitt meg variert og nennsom sceneerfaring og har brukt meg som sangtekstforfatter til 8 av sine forestillinger.  Noe av dette er dokumentert  i  Youtube-kanalen til regissør Eduard Myska.  se også www.teatervildenvei.no


Jeg begynte i det som da het Jerikoteateret i januar år 2000, der vi var medforfattere og ideleverandører til forestillingen "Turist i min egen skjebne."Neste mulighet for å se TEATER VILDENVEI:


Følg med:


Teater Vildenveis facebooksider, www.teatervildenvei.no og ved personlig kontakt med Eduard Myska, 959 07 969


Fra og med 1. november er vi i gang igjen med "På randen", en bearbeidet versjon av Carel Capeks stykke, R.U.R. I samarbeid med koret Blåfugl fra Villa Walle.

(Dette stykket var klart for premiere da Oslo ble nedstengt november 2020)Viktige  linker og referanser:


http://www.frodebarth.com/

www.knutreiersrud.no

http://www.toneringen.com/

www.sidikicamara.com

www.bacalaocompany.comwww.teatervildenvei.no

www.volapuk.no

www.erasfestival.noFra repertoaret:


Langdikt jeg har lært og arbeidet med:


"Still meg ein storvengja sorg overskygde" av  Olav Aukrust


"Vasen med relieff av dansende barn" av Gunvor Hofmo


"Jeg banker på steinens dør" av Wyslava Szymborska

For lønnsmidler så jeg kunne starte, og for at jeg fikk forlate arbeidsoppgaver for å arbeide med musikk, takker jeg min tidligere arbeidsgiver, FORBUNDET MOT RUSGIFT, som også inspirerte meg med sitt begrep POSITIV RUSPROSJEKTER

 

Trillebagteateret 2014

Sammen med Ingeborg Andersen framførte vi  hennes faglitterære tekster og sanger basert på  intervjuer og  opptegnelser fra  Oslo.  Særllig "Spor i tid  - en østkantkabaret".  Vi opptrer nå hver for oss med stoff fra felles program.


Det kan skje på perrongene her i 2001

Innrammet av Olav Strømmes utsmykning av Furuset T-banestasjon. Med praktisk støtte fra  Furuset Frivillighetssentral, bydelen, biblioteket og Volapük   inviterte jeg billedkunstnere, opplesere og musikere til en happening for  å levendegjøre innholdet i  T-banekunsten av en av våre største romkunstnere.


Deltok sammen med Edvarda Braanaas, med ideer, innspill og gjennomføring av  T-banekunstprosjekt der skoleelever fra Furuset skole fikk oppgaver om Olav Strømmes utsmykning. Det  resulterte i en  utstilling mellom perrongene på Stortinget stasjon.

LITTERATUR


Sigrid Marie Refsum er en forfatter/dikter og sangerinne som har fulgt oss i flere år. Hun synger og fremfører egne melodier og dikt på en måte vi kan kalle en poetisk performance. Hun når stadig høyere nivå og har utviklet seg enormt de siste årene. Dette er noe å glede seg til folkens.   (Fra pressemeldingen til Julepük, 18.12.2010)


TAKK FOR PRODUKSJONSSTØTTE til ALBUM


www.linesminnefond.no


Anne Grete Orlien, styremedlem Øyvind Hjeltnes Minnefond

Familien

Celsius Recording, Expo, and Lyrics

Foreldre

Berit Hoff, forfatter, skrivelærer

Ada Kristin Martinsen

Anne Birgitta Refsum

Thorbjørn Harald RefsumFamiliemedlemmer


Innsamling via www.bidra.no

med flere, som ønsker å holde donasjonen privat


Inspirende samarbeidspartnere og miljøer der jeg har utviktlet meg kunstnerisk:siden 1998:

Volapük kulturforum,

Løvenskioldsgate 10,

0263 OSLO


www.volapuk.no

Se også facebook.


siden år 2000:

Teater Vildenvei

daglig leder,

Eduard Myska:

959 07 969


www.teatervildenvei.no


PIO-poesi


Indisk-Norsk Informasjons og kulturforum


Kultursalongen/Salongfestivalen


Tekstuniverset


Hovin Bokkafe


Poetikon


Haikuskolen


Mange imppulser fra:


Suttung, Russisk litteratur, Heilo-kasetter, miljøet i Vinje, Bestum skole.. ososv


og mye mer...
ogs

ogs

ogs
LITTERATUR

Sigrid Marie Refsum er en forfatter/dikter og sangerinne som har fulgt oss i flere år. Hun synger og fremfører egne melodier og dikt på en måte vi kan kalle en poetisk performance. Hun når stadig høyere nivå og har utviklet seg enormt de siste årene. Dette er noe å glede seg til folkens.   (Fra pressemeldingen til Julepük, 18.12.2010)


Vi kalte oss Trillebagteateret, fordi vi transporterte alt utstyr i trillebager.


Jeg har fått rett til å bruke dette materialet, sanger og tekster i egne opptredener.


Ingeborg er faglitterær forfatter og foredragsholder.Dette stoffet egner seg på 1. mai og alle andre sammenhenger hvor historisk tilbakeblikk på Oslo og livet i Oslo Østkant gir mening.


Foto: Elsie Berg